2018 წლიდან ჯო ენის სამედიცინო ცენტრში დაიწყო ფუნქციონირება პედიატრიულმა კაბინეტმა. თქვენ მოგემსახურებათ მაღალი კვალიფიკაციის და სათანადო გამოცდილების მქონე სპეციალისტი.

პედიატრიული სამსახური ახორციელებს 0-18 წლის ასაკის პაციენტის გეგმიურ ამბულატორიულ სერვისს, უზრუნველყოფს ბავშვის ნორმალურ ფიზიკურ, მენტალურ და ემოციურ განვითარებზე მეთვალყურეობას.

პედიატრიული მომსახურება ჯო ენის სამედიცინო ცენტრში წარმოდგენილია:

 

პედიატრის ამბულატორიული კონსულტაციით;
ბავშვთა და მოზარდთა განვითარებასა და ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობით;
დაავადების შემთხვევაში პაციენტის შეფასება, გამოკვლევა და მკურნალობა;
ვიწრო სპეციალისტთან კოორდინირება;
კარდიოლოგიური პაციენტის პრეოპერაციული მომზადება;
საგანმანათლებლო მუშაობა მშობლებთან ბავშვთა ჯანსაღი კვების ხელშეწყობის მიზნით;
საგანმანათლებლო მუშაობა მშობლებთან ბავშვთა და მოზარდთა ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ;
ადევატური და ეფექტური პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა;

 

ჯო ენის სამედიცინო ცენტრში შექმნილია ბავშვისადმი კეთილგანწყობილი გარემო და მუშაობენ პროფესიონალები, რომლებიც მოწოდებულნი არიან ბავშვის ჯანმრთელობაზე ზრუნვისათვის.

პედიატრთან კონსულტაციისა და ვიზიტისთვის დარეკეთ წინასწარ: 0322 22 22 11