.

ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი

25 წელი შენთვის, შენი გულისთვის!

ჩვენ შესახებ

ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი არის საქართველოში მოქმედი ერთადერთი „ააიპ“ იურიდიული სტატუსის მქონე, ჰოსპიტალი.
ცენტრი დაფუძნდა 1996 წლის 16 სექტემბერს როგორც ბავშვთა კარდიოლოგიის და გულის თანდაყოლილი მანკების სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო დაწესებულება.

ევროპის უნივერსიტეტი

განათლება ქმნის მომავალს

ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი

შენთვის, შენი გულისთვის

გამოცდილება, ინოვაცია, პროფესიონალიზმი

25 წლიანი გამოცდილება

ჩვენი სერვისები

„ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი” ორიენტირებულია საქართველოში ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებაზე და მისი მიზანია მაღალტექნოლოგიური მედიცინის ისეთი დარგების განვითარება, რომელთა სერვისის მიღება დეფიციტურია ქვეყნის მოსახლეობისათვის.

© Copyright 2022 Powered By ინტერიერის დიზაინი
T:0322 22 22 11