ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის გამართული სისტემის ფუნქციონირების შესახებ ტრენინგების სესიები დაიწყო.

ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის გამართული სისტემის ფუნქციონირების შესახებ ტრენინგების სესიები დაიწყო.

ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის გამართული სისტემის ფუნქციონირების შესახებ ტრენინგების სესიები დაიწყო.

სასწავლო ტრენინგის პირველი სესიის ფარგლებში სამედიცინო პერსონალისთვის განიხილეს – “ხელის ჰიგიენის მნიშვნელობა და დანიშნულება სამედიცინო დაწესებულებებში”, ასევე “უსაფრთხო ინექციების პრაქტიკა და პერსონალის ინფიცირების რისკების მართვა/შემცირება.

ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის გამართული სისტემის ფუნქციონირება პაციენტის უსაფრთხოებისა და შესაბამისად, სამედიცინო მომსახურების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა. სესიებს ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის ეპიდემიოლოგი მაია კაშია უძღვება.