.

ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის დაარსების დღიდან, ცენტრში ფუნქციონირებს გულის თანდაყოლილი პათოლოგიების დეპარტამენტი, სადაც ჩვენ ვზრუნავთ ყველა ასაკის პაციენტზე ახალშობილობიდან ხანდაზმულ ასაკამდე მაღალკვალიფიციური გუნდის დახმარებით.

ჩვენი მკურნალობის სპექტრი მოიცავს ნებისმიერი სირთულის გულის თანდაყოლილი პათოლოგიების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას. გულის თანდაყოლილი პათოლოგიების დეპარტამენტი პაციენტებს სთავაზობს თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ მკურნალობის უახლეს მეთოდებს.  აღნიშნული მიზნად ისახავს, პაციენტებზე ზრუნვას მეგობრულ გარემოში, საერთაშორისოდ დამკვიდრებული მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სტანდარტებით.

ჩვენი მიზანია, უზრუნველყოთ მჭიდრო თანამშრომლობა პაციენტებს, მათ ოჯახებსა და სამედიცინო პერსონალს შორის.

© Copyright 2022 Powered By ინტერიერის დიზაინი
T:0322 22 22 11